Családi Bölcsődék

Tájékoztató a www.csaladibolcsodek.hu internetes oldal és annak aloldalainak szerzői jogairól való tájékoztatója.

Azzal, hogy a csaladibolcsodek.hu weboldalát megtekinti, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem veszi igénybe szolgáltatásaink egyikét sem.  A weboldalon megjelenő tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, weboldal kezelőinek a szellemi tulajdonát képezik.

Szerzői jogok vonatkozása a weboldalra

A www.csaladibolcsodek.hu weblap felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép illetve az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az EMETISZ Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A honlap információi előzetes írásos beleegyezés után kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A másodközlésnek meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Szerzői Jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és más mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a cikkekre, leírásokra, fényképekre, videókra) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A www.csaladibolcsodek.hu weblap kezdőoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.csaladibolcsodek.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

  • a) nem módosítja az eredeti információt,
  • b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A szellemi tulajdon és szerzői jogokról szóló törvények be nem tartása azonnali intézkedést von maga után!

A weboldal pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Ezen oldalunk nem tanulmányozása nem mentesíti a felelősségre vonás alól!