2023 évi költségvetési törvényjavaslat – új finanszírozási szabályelemekkel

2022. június 7-én Varga Mihály pénzügyminiszter a parlamentben átadta Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot T/152. szám alatt.

Családi bölcsődék vonatkozásában a tervezet a fajlagos támogatási összeget 1.391.150,- Ft/ feladatmutató egység/ év összegben határozza meg. Ez lényegében azonos a 2022 évi fajlagos támogatás és a külön meghatározott bérkompenzáció együttes összegével. A költségvetési osztószám továbbra is 230 marad a tervezet szerint.

Néhány érdekes változás a részletszabályokat tekintve a tervezetben: “37.2.3. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a beíratott gyermek, aki az adott hónap nyitvatartási napjainak több mint a felén a szolgáltatást igénybe vette és a napi nyilvántartási rendszerben lejelentették.
Amennyiben a beíratott gyermek az ellátást a szülővel kötött megállapodás alapján csak bizonyos napokon veszi igénybe, abban az esetben az adott hónap nyitvatartási napjainak száma a megállapodásban szereplő napok számának adott havi összege.
37.2.4. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek azon a napon, amikor nem a családi bölcsődében részesül korai fejlesztésben. A fentiek szerint figyelembe vett sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.
37.2.5. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban a reá irányadó nyitvatartási napok több mint felén hiányzott.
37.2.6. Amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként a családi bölcsődében és a napi nyilvántartásban, akkor a támogatás a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt a családi bölcsődével.
37.2.7. A családi bölcsőde nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban a családi bölcsődével jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben a családi bölcsőde a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe.”

A tervezet a költségvetés a hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére 1 Mrd Ft forrást irányoz elő.

Munkahelyi bölcsődék a családi bölcsődékkel azonos szabályok mentén részesülhetnek központi költségvetési támogatásban, más szóval normatív támogatásban, a tervezet szerint.

A finanszírozási rendszer 2023 évi szabályairól a költségvetési törvény elfogadását követően jelentkezünk részletesebb írással.

Vélemény, hozzászólás?