Jogszabály módosítása várható a térítési díj maximumát illetően


A parlamentben benyújtásra került a T/13644. számú törvényjavaslat egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról.
A rendelkezés a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója által meghatározható intézményi térítési díj összegének maximumát szabályozza. A tervezet szerint:

29.§ (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsődefenntartója által meghatározható intézményi térítési díj éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összege 300%-ának a tizenkétszeresét.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat a költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde –nonprofit gazdasági társaság kivételével –gazdasági társasági formában működő vagy egyéni vállalkozó fenntartójára nem kell alkalmazni.

Vélemény, hozzászólás?