Bölcsődék, óvodák újranyitása

A Magyar Közlöny 2020. évi 144. számában 2020.05.20-án megjelent a Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről.

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő óvodák és
bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. Az óvodák és a bölcsődék (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

A fenntartó – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a bölcsődében ellátott gyermekekről
minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásban.

2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.