Bölcsődei ellátást, gyermekfelügyeletet érintő jogszabály jelent meg,- benne a veszélyhelyzet időtartamára a bölcsődei ellátás állami támogatására vonatkozó rendelkezéssel!

A Magyar Közlöny 2020. évi 89. számában 2020.04.27-én megjelent a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet).

A rendelet kitér a bölcsődei, óvodai ügyelet szabályaira. Új fogalomként jelenik meg a munkahelyi gyermekfelügyelet, melynek ismérvei és feltételei szintén a Rendeletben találhatók meg.

Végül, de nem utolsó sorban a Rendelet tartalmazza (5.§) a bölcsődei ellátás állami támogatását is, vagyis “a veszélyhelyzet időtartamára az állami, egyházi és nem állami fenntartású, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatásra a veszélyhelyzet első napját megelőző napon beíratott gyermekek száma alapján jogosult”.


Vélemény, hozzászólás?