JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK!

2019.11.21. napján megjelent a Magyar Közlöny 2019. évi 187. számában az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI.21.) Kormány rendelet. Ezen új jogszabály módosítani rendeli a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletet, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletet és az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról szóló 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendeletet.

Lényegében a módosítások az alábbiakra terjednek ki:

1./ A szociális ágazati összevont pótlék rendezésére került sor (257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet), annak havi összegeiben állt be változás, ami az F33-F40; a G30-G40; a H21-H28; az I15-I28 és a J9-J28 fizetési fokozatokat érinti. A rendelet tartalmazza érintettség esetére a kifizetés és elszámolás szabályait is.

2./ A támogatási rendelet (489/2013. (XII.18.) Korm. rendelet) módosítása a bölcsődéket és mini bölcsődéket érinti ez alkalommal, a családi bölcsődéket nem.

3/ A finanszírozott fenntartók a Magyar Államkincstártól 2019. december 10. napjáig megkapják – adott feltételek teljesülése esetén – a 2018. decemberében elmaradt támogatást (bérnövekedés költségeinek támogatása). A MÁK illetékes igazgatósága külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik. A 2018. december hónapra járó támogatás összege megegyezik a 2018. évi elszámolás alapján a 2018. november hónapra járó támogatás összegével. Az így folyósított támogatásról a fenntartóknak nem kell elszámolást benyújtaniuk a Magyar Államkincstár felé (350/2017. (XI.23.) Korm.rendelet).

Ez a cikk olvasói támogatásból jöhetett létre, köszönet érte!
Amennyiben a www.csaladibolcsodek.hu oldalon megjelenő hírek és információk hasznosak, érdekesek az Ön számára, és szeretné a további tartalmak megjelenését támogatni úgy kérjük, hogy a támogatásra szánt összeget szíveskedjen a 57400262- 10010873-00000000 (Nyári Szilvia ev, elkülönített támogatói számla) bankszámlára utalni.

Vélemény, hozzászólás?