Fenntartói teendők családi bölcsődében és munkahelyi bölcsődében a szülők számára elérhető bölcsődei támogatás kapcsán

A Magyar Államkincstár lebonyolításában a 187/2019. (VII.30.) Korm. rendelet alapján, a GINOP-5.3.11-18 projekt keretében elérhetővé vált a jogosultsági feltételeknek megfelelő szülők számára, hogy gyermekük családi bölcsődében vagy munkahelyi bölcsődében történő ellátásához állami támogatást vegyenek igénybe havi maximum 40.000,- Ft összegben. A támogatás a szülők által benyújtott pályázattal igényelhető.

A támogatás igénylésének helyéről, módjáról, feltételeiről ebben a posztban írtunk.

Ezen támogatási forma megjelenése feladatokat jelent a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde fenntartók számára is. Azok a fenntartók, akik engedélyes szolgáltatásaikra költségvetési támogatást (normatíva) nem igényelnek és erre tekintettel a KENYSZI rendszerben nem teljesítenek adatszolgáltatást, külön figyelmet kell fordítsanak az adatszolgáltatásra. Amennyiben a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében ellátott gyermek szülője a már írt támogatást igényli, úgy a támogatás egyik feltétele, hogy a gyermek jogviszonya és ellátása – kitérve az SNI vagy korai fejlesztésre jogosult státuszra is – jelentésre kerüljön a KENYSZI-ben. A KENYSZI rendszerben a jelentés olyan feladat, melyet a fenntartó e-képviselője illetve adatszolgáltatója útján teljesíthet. A költségvetési támogatásban nem részesülő családi bölcsőde/munkahelyi bölcsőde esetében a jelentés csak az írt támogatásban részesülő gyermek adataira terjed ki. (A költségvetési támogatásban részesülő családi bölcsőde/munkahelyi bölcsőde esetében valamennyi költségvetési támogatással érintett ellátott gyermekre kiterjed az adatszolgáltatás.)

Ennek a feladatnak a megkönnyítése érdekében a Magyar Államkincstár egy tájékoztató leírást készített, melyet itt tölthet le:

(forrás: Magyar Államkincstár, Elnöki Kabinet, Kincstári Uniós Fejlesztések Főosztály; előzetesen írásban kiadott változtatás nélküli közzétételi hozzájárulással megjelentetve)

A fenntartók számára figyelmet érdemelnek a támogatások kifizetési kérelmeihez a szülő által csatolandó bölcsődei szolgáltatásról szóló számlák formai és egyéb követelményei, mely feltételeket a már említett posztból elérhető Útmutató tartalmaz, pontosan annak 8. oldala az alábbiak szerint:

“Kifizetés a bölcsődei szolgáltató által kiállított olyan számla alapján teljesíthető, amely
a) azon gyermek bölcsődei ellátásának tárgyhavi, személyi térítési díjára vonatkozik, akire tekintettel a támogatás megállapításra került, és aki a számlán szereplő időszakban a KENYSZI-ben a számlát kiállító bölcsődei szolgáltatónál érvényes igényléssel rendelkezik, és
b) pénzügyileg teljesített, és
c) korábban még nem került benyújtásra, vagy a Kincstár a számla alapján még nem teljesített kifizetést, és
d) a feltételeknek megfelelő bölcsődei szolgáltató által került kiállításra, és
e) a támogatást igénylő nevét (mint vevő) és azon gyermek nevét is tartalmazza, akire tekintettel a támogatás megállapításra került, és

f) a számla olvasható, továbbá az egyéb, jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemekkel rendelkezik.”

Amennyiben kérdése merül fel a fenntartói feladatok gyakorlati megvalósítása során a hivatali ügyfélszolgálatok által biztosított információn túl, úgy emailben fordulhat a szerzőhöz az iroda@csaladibolcsodek.hu email címen vagy telefonon a 06 70 369-3345 telefonszámon.

Ez a cikk olvasói támogatásból jöhetett létre, köszönet érte!
Amennyiben a www.csaladibolcsodek.hu oldalon megjelenő hírek és információk hasznosak, érdekesek az Ön számára, és szeretné a további tartalmak megjelenését támogatni úgy kérjük, hogy a támogatásra szánt összeget szíveskedjen a 57400262- 10010873-00000000 (Nyári Szilvia ev, elkülönített támogatói számla) bankszámlára utalni.

Vélemény, hozzászólás?