Módosul a támogatás folyósítás, júniusban is érkezik még előleg

A Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában (2019.05.27.) megjelent a 123/2019. (V.27.) Kormány rendeket, mely módosította az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Átr.)

Ennek értelmében az Átr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazgatóság a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban részesülő fenntartó részére
2019 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában, májusában és júniusában a támogatást megállapító
határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 25%-át előzetesen
folyósítja. Az igazgatóság a 2019. január–június hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi
egyenlő részletekben, a 2019. július–december hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.”

Vélemény, hozzászólás?