Hatályba lép a GDPR, azaz az európai adatvédelmi rendelet

Kedves fenntartók, szolgáltatók és téma iránt érdeklődők!

Szeretném felhívni a figyelmüket a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz Általános Adatvédelmi Rendelet hatályba lépésére. Bizonyára már hallottak róla, de ha mégsem, akkor íme néhány fontos információ a témában:

Ez egy igen közeli határidő, azaz 2018.05.25.

A rendelet az alábbi linken olvasható:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Rövid tájékoztató, iránymutatás megtalálható a NAIH honlapján:

https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html

29-es Munkacsoport iránymutatásai:

http://naih.hu/29-es-munkacsoport-iranymutatasai.html

Állásfoglalások a témában:

https://naih.hu/az-adatvedelmi-reformmal-kapcsolatos-allasfoglalasok.html

Jelenleg minden olyan szervezetet / vállalkozást érint a rendelet hatályba lépése, ami EU állampolgár adatait kezeli, akár munkáltatás, akár szolgáltatás nyújtása, weboldal/webáruház üzemeltetése okán.

Minden szervezetnek / vállalkozásnak magának szükséges döntéseket hozni a témában oly módon, hogy elemzést végez, áttekinti a működési folyamatokat/tevékenységeket.

Az elemzés alapján eldönthető, hogy

  • szükséges-e adatvédelmi tisztviselő kijelölése/alkalmazása,
  • adatvédelmi szabályzatának milyen fejezetekre kell tagolódnia, milyen területeket kell lefednie,
  • kikre, milyen módon terjed ki tájékoztatási kötelezettsége,
  • kik és milyen szerepet töltenek be a szervezet / vállalkozás adatgyűjtéssel/adatkezeléssel/adattovábbítással/adattörléssel járó feladatai során,
  • milyen nyilvántartásokat kell vezetnie a szervezetnek / vállalkozásnak az általa végzett adatkezelésről vagy megbízása alapján más adatfeldolgozó által a számára végzett adatkezelésről,
  • és így tovább.

Nyári Szilvia

Vélemény, hozzászólás?